Vi stöder betalningar med

Klaus Stöttwig
(Direktör och ägare)
Steuer Nr: DE258614711

Albert-Schweitzer-Weg 14
33758 Schloß Holte Stukenbrock
Tyskland
Tel: 0049 5 20 78 82 52
Fax: 0049 5 20 78 82 16
Mobil: 0049 173 2 98 37

Startsite

Dessa webbsidor, deras programmering, innehåll, organisation och struktur är ämnesförfattare,
märke och till konkurrensrättsliga patenträttigheter. Upphovsrättsreferenser och varumärken får varken ändras eller elimineras.
En duplicering, spridning, förberedelse för samtalet eller online tillgänglig (antagande till andra webbsidor)
på vår webbsida, layouten på webbsidan, deras innehåll på (texter, bilder, program) helt eller delvis,
i ändrad eller oförändrad form är inte tillåten. Extern en vänster Länkar till webbplatser tredje innehåller dessa webbplatser (”externa länkar”).
Dessa webbplatser är beroende av respektive operatörers vidhäftning.
Erbjudaren har med den första Verknüfpung den externa till vänster om konstigt innehåll
därefter undersöker det om det finns några rättighetsbrott.
Vid den tiden var inga rätta brott uppenbara.
Erbjudaren har inget inflytande på den nuvarande och framtida organisationen och på innehållet på de länkade sidorna.
Att ställa in extern vänster betyder inte att erbjudaren gör sig bakom referensen eller vänster liggande innehåll.
Konstant kontroll av denna yttre vänster är inte rimligt för anbudsgivaren utan att konkret hänvisa till högerbrott.
Med kunskap om rätt brott men sådana externa lämnas raderas omedelbart. 

 

Sekretesspolicy The British Fudge Company  

Allmän information / principer

Denna sekretesspolicy ska informera användarna av denna webbplats om sättet, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter av webbplatsoperatören "The British Fudge Company".

Webbplatsoperatören tar din integritet mycket seriöst och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagen. På grund av användningen av ny teknik och den kontinuerliga utvecklingen av denna webbplats kan denna integritetspolicy ändras mycket ofta. Därför rekommenderar vi att du läser igenom detta dokument med jämna mellanrum.

Viktiga definitioner, t.ex. "personuppgifter" eller "behandling", som används i detta dokument finns i art. 4 GDPR.

Åtkomst till data

Vi, som webbplatsoperatör eller webbplatsleverantör, samlar in data om webbplatsåtkomst och på grundval av vårt legitima intresse (se artikel 6 (1) lit. DSGVO) och vi sparar dessa också som "serverloggfiler" på servern till hemsidan. Följande data loggas:

• Besökte webbplats
• Tidpunkt för åtkomst
• Mängden data som skickas i byte
• Källa / referera till hur du kom till denna webbplats
• Använd webbläsare
• Operativsystem används
• Använd IP-adress

Serverloggfilerna lagras i högst 7 dagar och sedan raderas de. Lagringen av data sker på grund av säkerheten, t.ex. fall av missbruk kan klargöras. Om uppgifter måste återkallas på grund av bevis, utesluts de från raderingen tills händelsen har slutgiltigt klargjorts.

Insamling och behandling av personuppgifter

Webbplatsoperatören samlar in, använder och delar bara dina personuppgifter om det är lagligt tillåtet eller om du samtycker till insamlingen av uppgifter. Med personuppgifter avses all information som används för att identifiera din person och som kan spåras tillbaka till dig - till exempel ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Du kan också besöka denna webbplats utan att ge någon personlig information.

Hantering av kontaktinformation

Om du kontaktar oss som webbplatsbesökare genom de erbjudna kontaktalternativen kommer din information att lagras för att kunna användas för att behandla eller svara på din begäran. Utan ditt samtycke överförs inte dessa uppgifter till tredje part.

 

Användarens rättigheter

Som användare har du rätt att på begäran få all information om vilka personuppgifter som har lagrats om dig gratis. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter och att begränsa eller radera dem. Om detta gäller kan du också göra anspråk på din rätt till dataportabilitet. Om du tycker att dina uppgifter behandlas olagliga kan du lämna in ett klagomål till berörd kontrollmyndighet.

GermanSwedishEnglishDanish